Klienci indywidualni

Świadczymy pełen zakres usług na rzecz klientów indywidualnych, we wszystkich dziedzinach prawa.
Przy współpracy z Klientem opieramy na zasadach zapewniających dyskrecję i poczucie bezpieczeństwa. Dbamy również o to, by proponowane rozwiązanie, taktyka i strategia procesowe uwzględniały szeroko rozumiany interes Klienta i uwzględniały konsekwencje finansowe i prawne. Reprezentujemy Strony przed Sądami wszystkich instancji i na terenie całego kraju.

Hominum causa omne ius constitutum sit (D. 1.5.2)

Wszelkie prawo ustanawia się ze względu na ludzi.

Przedsiębiorcy i instytucje

W trakcie współpracy z podmiotami wielu branż stworzyliśmy zespół profesjonalistów gotowych pomóc naszym Klientom w wielu obszarach ich dzialalności.
Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych pracowników i współpracowniów świadczymy usługi kompleksowo. Staramy się rozmawiać z naszymi Klientami językiem biznesu oraz rozpoznawać ich potrzeby i oczekiwania, dlatego przy obsłudze prawnej zawsze bierzemy pod uwagę ekonomiczne aspekty naszych porad. Rozważając rozwiązania problemów prawnych bierzemy pod uwagę ich dostosowane do konkretnej sytuacji.
Działamy zgodnie ze specyfiką danego biznesu, dlatego naszymi Klientami są przedsiębiorcy, spółki osobowe i kapitałowe, podmioty z sektora MŚP oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Do grona naszym Klientów należą przedsiębiorcy działający w następujących branżach:

  • budownictwo
  • poligrafia
  • transport
  • finanse
  • media
  • ochrona i monitoring
  • nieruchomości
  • branża samochodowa
  • zakłady pracy chronionej

W ramach obsługi specjalistycznej sporządzamy także opinie w poszczególnych obszarach prawa, a także dokonujemy optymalizowania umów. Mamy wieloletnie doświadczenie w postępowaniach sądowych oraz mediacyjnych.

Ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet (ad D. 22.6.9 pr.)

Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi.

Rolnicy

Świadczymy kompleksową obsługę prawną dla indywidualnych gospodarstw rolnych oraz grup producentów rolnych.

Prowadzimy również sprawy dotyczące nieruchomości rolnych, szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną. Sporządzamy i sprawdzamy umowy dzierżawy, zamiany lub sprzedaży gruntów rolnych.

Zajmujemy się także wyłączaniem z produkcji rolnej gruntów rolnych oraz obsługą prawną całego procesu inwestycyjnego na tych gruntach.

Superficies solo cedit (Gai 2.73)

To, co znajduje się na powierzchni gruntu, staje się jego częścią składową.

Negocjacje i mediacje

Negocjacje i mediacje to obecnie alternatywa wobec drogi sądowej, ponieważ odbywają się na zasadzie dobrowolności i w celu zawarcia konsensusu. W trakcie mediacji uczestnicy próbują, z pomocą mediatora, wypracować korzystny dla obu stron kompromis.
Oferta Kancelarii w zakresie mediacji i negocjacji obejmuje doradztwo przy zawieraniu ugód, doradztwo w zakresie sposobów rozstrzygania sporów, doradztwo w zakresie postępowania mediacyjnego oraz negocjacji.
Przystępując do negocjacji z kontrahentem przedsiębiorcy często kształtują przyszłość swojej współpracy z kontrahentem na miesiące, a nawet lata. Wypracowanie w początkowej fazie negocjacji ram tej współpracy może decydować o przyszłości stosunków handlowych między stronami i pozwala uniknąć ewentualnych sporów sądowych, dlatego współpraca z profesjonalnym prawnikiem i negocjatorem już na wstępnym etapie pozwala uniknąć błędów wynikających z braku zrozumienia przepisów, a w konsekwencji uniknąć sporów sądowych czy kosztownych kar umownych.
Z kolei mediacje pozwalają wypracować kompromis i korzystne dla obu stron warunki ugody w sytuacjach spornych. Rolą profesjonalnego mediatora jest stworzenie takich warunków do określenia stanowisk stron, aby dokonać wzajemnej oceny oczekiwań w celu osiągnięcia porozumienia.

Qui tacet consentire videtur (Lib.Sex. 5.13.43; ad D. 50.17.142)

Milczenie uważa się za oznakę zgody.

Windykacje

Oferta Kancelarii obejmuje windykacje polubowną, skierowaną zarówno do osób fizycznych, małych i średnich przedsiębiorców, jak i dużych podmiotów gospodarczych wymagających masowej obsługi windykacyjnej.
Działania windykacji polubownej należy podjąć po upływie terminu płatnoúci faktur czy dokumentów obciążeniowych. W ramach tego procesu podejmujemy szereg działań zmierzających do szybkiego i efektywnego odzyskania należności, dbając jednocześnie o wizerunek Klienta i jego relacje. Podejmowane działania obejmują wszelkie drogi kontaktu z dłużnikiem – na etapie przedsądowym zawieramy ugody i negocjujemy dogodne dla stron harmonogramy spłat, przy uwzględnieniu interesów wierzycieli.
W przypadku dalszego uchylania się dłużnika od spłaty wierzytelności kolejny etap obejmuje analizą zasadności dalszej windykacji oraz czynności związane z przygotowaniem dokumentacji w celu wszczęcia postępowania sądowego. Zapewniamy reprezentację procesową na całym etapie postępowania sądowego, aż do uzyskania prawomocnego orzeczenia sądowego.

Volenti non fit iniuria (ad D. 47.10.1.5)

Chcącemu nie dzieje się krzywda.

Sukcesja

Produkt ten skierowany jest w szczególności do przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych bezkonfliktową i niezakłóconą zastępowalnością pokoleń.
Ponieważ świadome zarządzanie majątkiem powinno obejmować także długofalowe działania przedsiębiorcy na rzecz przyszłych pokoleń, głównym celem planowania sukcesji jest stworzenie mechanizmu dostosowanego do sytuacji majątkowej Klienta, a obejmującego scenariusz na wypadek śmierci. Dlatego planowanie sukcesji w celu uregulowania kwestii prawnych i podatkowych jest wyrazem troski przedsiębiorcy zarówno o losy przedsiębiorstwa, jego pracowników, jak i o wypracowany przez lata majątek będący zabezpieczeniem bytu rodziny.
Planowanie sukcesji obejmuje przede wszystkim szczegółową analizę sytuacji prawnej i finansowej przedsiębiorcy oraz uwzględnia szereg zagadnień zarówno podatkowych, prawnych jak i rodzinnych.

Prior tempore, potior iure (C. 8.17.3)

Pierwszy w czasie, lepszy w prawie.

Odszkodowania

Kancelaria pomaga w dochodzeniu odszkodowań poszkodowanym w wypadkach oraz ich rodzinom.
Pomagamy uczestnikom wypadków komunikacyjnych, osobom poszkodowanym w wypadkach w gospodarstwie rolnym, przy pracy oraz innych.
Kancelaria reprezentuje Klientów również w sprawach o rentę i zadośćuczynienie.
Pomagamy poszkodowanym na terenie całego kraju.

Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia (D. 1.1.10.2)

Biegłość w prawie to znajomość rzeczy boskich i ludzkich oraz wiedza o tym, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe.

Szkolenia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris at ligula risus. Donec ex risus, sagittis et mollis in, scelerisque quis dolor. Sed malesuada suscipit massa, at fermentum nisi porttitor sit amet. Nam sagittis, eros sed aliquet dignissim, nisl neque ullamcorper nisl, sed dapibus est nisi eget massa. Proin porttitor urna sed sapien tristique suscipit. Morbi molestie justo vitae turpis maximus vulputate. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur at nunc sed lacus sollicitudin pretium. Vestibulum eget imperdiet sem. Aliquam erat volutpat. Morbi luctus auctor ligula sit amet sagittis. Suspendisse gravida, erat quis commodo laoreet, erat mauris varius massa, et lobortis nisl ex eu urna.

Potrzebujesz konsultacji?

napisz lub zadzwoń