Przemysław Ziemecki

Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych OIRP w Toruniu, Mediator wpisany na listy stałych mediatorów Sądów Okręgowych we Włocławku, Toruniu i Płocku.
W 2009 r. Ukończył dzienne studia prawnicze UMK w Toruniu, broniąc pracy pt. Dowód z opinii biegłego w procesie cywilnym pod kierunkiem;
W trakcie studiów działał. m.in. w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA, Kole Naukowym Praw Człowieka HOMO HOMINI, był współzałożycielem oraz członkiem zarządu Koła Naukowego Dóbr Niematerialnych IKADEEN
Odbył rłwnież Kurs Prawa Europejskiego organizowany przez Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeana Moneta w Toruniu,
W latach 2010 – 2013 Odbył Aplikację radcowską przy OIRP w Toruniu,

PRAWNIK