Olga Krupa

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Z Kancelarią związana od 2015 r.

Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc działalność gospodarczą w obszarze prasy i wydawnictw oraz współpracując z jednostkami samorządu terytorialnego i przedsiębiorcami w zakresie promocji i PR.

Działała również jako wspólnik spółek kapitałowych i komandytariusz w spółkach osobowych.

W codziennej praktyce zajmuje się w szczególności prawem cywilnym i procedurą cywilną w postępowaniach sądowych i pozasądowych, jak również w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw oraz sprawach z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego. zagadnieniami z zakresu indywidualnego prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Pracuje również nad sporządzaniem umów oraz windykacją należności.
Posiada doświadczenie w sprawach z zakresu indywidualnego prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych.

PRAWNIK