PRO BONO

Z uwagi na szczególny charakter zawodu radcy prawnego oraz fakt, że jest to zawód zaufania publicznego, a co za tym idzie wiążą się z jego wykonywaniem określone obowiązki zawodowe, Kancelaria dobrowolnie i bezpłatnie świadczy pomoc prawną osobom, które z różnych przyczyn znalazły się z trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Kancelaria pozostaje również w stałej współpracy z podmiotami organizującymi nieodpłatną pomoc prawną na rzecz osób potrzebujących objęcia ochroną prawną.